Stowarzyszenie dla Dzieci z Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju

Szkolenie w ramach Partnerstwa

Staramy się wszechstronnie i w różny sposób pomagać naszym podopiecznym. Jeśli jest takowa sposobność to staramy się podnosić nasze kwalifikacje podczas szkoleń i kursów. I tym razem nasze Stowarzyszenie sfinansowało zajęcia przeprowadzone przez eksperta.

Na zaproszenie Pani Dyrektor Róży Kozieł i naszej Pani Prezes Lidii Tomin przyjechał pan Henryk Jeszke właściciel Centrum Praw Człowieka i Profilaktyki Patologii Społecznych w Szczecinku.

Spotkanie odbyło się w pomieszczeniu chojeńskiej placówki i było elementem współpracy dwóch Stowarzyszeń i Centrum Placówek. Jak już wspomniano za finanse odpowiadało nasze Stowarzyszenie.

Pan Jeszke jako praktyk w tematyce pracy w domu dziecka, były wychowawca, dyrektor i Zachodniopomorski Rzecznik Praw Dziecka .miał wiele do zaprezentowania zebranym wychowawcom.

Na konkretnych przykładach obrazował tajniki pracy w tego typu placówkach.

Nie obyło się bez barwnych i zabawnych historii. Ale było też miejsc na poważne dyskusje na frapujące zebranych tematy.

Każdy obecny mógł wynieść ze spotkania garść cennych informacji, a przed wszystkim utwierdzić się, że praca która wykonuje jest niezwykle odpowiedzialna i ważna.

Na zakończenie spotkania każdy uczestnik otrzymał stosowne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Mamy nadzieje, że wiedza wyniesiona ze spotkania jeszcze bardziej pomoże i usprawni warsztat pracy naszych wspaniałych wychowawców.